Tarihçe

Meslek Yükseokulumuz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Bolu ili Seben ilçemizde Seben İzzet Baysal Kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 19.03.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2547 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu adı altında Yüksekokulumuzun kurulmasına yönelik karar alınmıştır. Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan “Bahçe Tarımı” Programı ve “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” programlarının kapatılarak mevcut öğrenciler Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 12/08/2015 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulumuza aktarılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.09.2015 tarihli ve 52964 sayılı yazısı ile bildirilen ve 09.09.2015 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü ile mevcut olan Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüne bağlı olarak Sosyal Güvenlik Programları açılmış ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde 40’ar öğrenci ile eğitime başlamıştır. Ayrıca Gıda İşleme Bölümü adı altında Gıda Teknolojisi Programı, açılması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca karar alınmıştır.Halen Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği programı ve  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında Bahçe Tarımı Programı ile birlikte toplam 4 program ile eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

İzzet Baysal Vakfı’nın 131. eseri olarak yaptırılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu yeni binası 15.10.2014 tarihinde yapılan törenle üniversitemize ve Seben ilçesine kazandırılmıştır.

DUYURULAR

Top