Bahçe Tarımı Programı

Tanımı

Bitkisel ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması işlemlerini kapsar.

Amacı

Bahçe Tarımı Programının amacı tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi, ıslah edilmesi, mekanizasyon, çoğaltma ve kültürel bakım işlemleri (sulama, gübreleme, hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele, budama, seyreltme vb.), ürünlerin muhafazası, pazarlanması ve işlenmesi gibi konularda günümüzün modern ve güncel bilgi ve tecrübesiyle donatılmış, proje hazırlayan ve uygulama yapabilen, kamuda veya kendi işini kurup işletebilecek nitelikli teknik elemanları yetiştirmektir.

Öğrenci Kabul Şartları

Bahçe Tarımı Programına ziraat kapsamı altında okumuş lise mezunları doğrudan geçiş yapabilmektedir. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan sınavda YGS-6 puan türünde yeterli başarıyı gösteren öğrenciler bu programı tercih edilebilmektedir.

 Okutulan Dersler

Bahçe Tarımı Programında toprak bilgisi, girişimcilik ve proje, ekonomi, bitki besleme ve gübreleme, çevre, sulama, bağcılık, bitki ıslahı, genel meyvecilik, süs bitkilerinin çoğaltılması, genel sebzecilik, bitki zararlıları, budama, bahçe ürünlerinin muhafazası ve depolanması, temel dersler ve günümüzde önemli hale gelen tarım ile alakalı dersler teknik ve uygulamalı olarak okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

Bahçe Tarımı Programını bitirenlere “Bahçe Ziraatı Teknikeri” unvanı verilir. Bahçe ziraatı programından mezun olanlar kamuya veya özel sektöre ait tarım kuruluşlarında  ( Ziraat Odaları, Tarım Kredi Kooperatifleri, üretici birlikleri ve tarım birlikleri, bankaların tarım kredi departmanları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda işletmeleri teknik danışmanlık ve denetmenlik, üretici danışmanlık büroları, Çevre Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, gemi ilaçlama ve draft işleri, Sulama Birlikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, mahkemelerde zirai bilirkişilik,…) görev alabilecekleri gibi, kendi tarımsal işletmelerinde de çalışabilirler.

Dikey Geçiş İmkanı

Bahçe Tarımı Bölümünden DGS ile Ziraat Mühendisliği alt birimlerine geçiş hakkı bulunmaktadır. (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlanması, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme…)

Tarım sektörü insanoğlunun var oluşu ile başlayıp günümüzde de değerini arttırarak devam etmektedir. Ülkemizin toprak yapısı, iklim koşulları ve sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda bu değer daha da artmaktadır. Son yıllarda genç nüfustaki işsizlik sorunu ve tarım sektöründe ki teknik eleman açığı nedeniyle bahçe tarımı ülkemiz ve bireyler için gelecek vadeden bir programdır. Kamu kuruluşlarının veya özel sektörün modern tarımsal işletmeler üzerindeki desteği artarak devam etmektedir. Son insana kadar önemini koruyacak olan tarım sektöründe, yarının geleceği siz gençleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

 

Lokomotif sektörlerimizden  birisi olan tarım sektörü gün geçtikçe önemi daha da artan, gerek ülkemizde gerekse dünyada daima gündemde olan bir sektördür. İnsanlık var olduğu müddetçe tarıma ve tarım ürünlerine duyulan ihtiyaç da  her zaman var olacaktır. Ülkemizin coğrafi konumu, 4 mevsimin yaşanması, verimli ve bereketli topraklara sahip olması, topraklarımızda neredeyse yetişemeyecek ürün bulunmaması bizi diğer dünya devletleri önünde daha avantajlı bir duruma getirmektedir.

Tarıma dayalı sanayimizin gelişmiş olması, bahçe tarımının ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olması, sahip olduğumuz coğrafi yapı ve iklim  avantajları ve tarım ürünleri konusunda dünyadaki ihtiyaç göz önüne alındığında neden bahçe tarımı sorusuna anlamlı bir cevap bulunabilecektir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi olarak son derece önemli bir alan olan Tarım konusundaki ihtiyaçlara cevap verebilen  yeni çalışmalar yapabilmek,  tarım teknolojileri konusundaki yenilikleri takip edebilmek, tarımsal botanik, toprak bilgisi, tarım ekonomisi, sebze yetiştiriciliği, meyve yetiştirme, bitki zararları ve zararlı kontrolü, fide-fidan yetiştirme tekniği, asma yetiştiriciliği, süs bitkileri yetiştiriciliği vb. gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yaparak modern tarımı uygulamalarının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Seben İzzet Baysal Meslek Yüksek Okulunda Bahçe Tarımı Programı açılmıştır.

NEDEN SEBEN ?

Seben, 40o – 50 kuzey paraleli ile 31– 50o doğu meridyeninin kesiştiği nokta çevresinde yer almaktadır. Batı Karadeniz Bölgesi’ne girmekle beraber İç Anadolu Bölgesi’yle sınır teşkil eder. Bolu il merkezinin 54 km güneyindedir. Aladağ Çayı en önemli akarsularından olup, yerleşim Aladağı Çayı ile kollarının vadilerine olmuştur. Yörede İç Anadolu Bölgesi iklimi hakimdir.

İlçenin en önemli gelir kaynaklarını meyvecilik-hayvancılık ve ormancılık teşkil etmektedir. Yılda 30 – 40 bin ton arasında çeşitli türlerde elma üretilmektedir. İlçede, S.S. Haccağız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına ait 1600 ton/yıl, S.S. Dedeler, Nimetli ve Civarı Köyleri Sulama Kooperatifi Başkanlığına ait 2000 ton/yıl kapasiteli 2 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır.

Elma bölge tarımında önemli bir yere sahip olduğu için okulumuz bünyesinde bulunan örnek elma bahçesinde bulunan 11 farklı elma çeşidiyle öğrencilerimiz uygulama imkanı bulacak bu alanda yaptıkları çalışmalarla elma üreticilerine ışık tutacaklardır.

 UYGULAMA BAHÇEMİZDE BULUNAN ELMA TÜRLERİ

 1. Amasya
 2. Red Chief
 3. Storkspur Golden Delicious
 4. Scarlet Spur
 5. Joremini
 6. Galaxy
 7. Gramy Smith
 8. Fuji Zhen Aztech
 9. Golden Reinders
 10. Galaxy Gala
 11. Pink Lady 

Ayrıca yapımına 2006 yılında başlanan, Abant Gölü’nün 7 kat büyüklüğünde olan, Batı Karadeniz'in en büyük gölü olarak bilinen Seben Gölü, bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasında çok önemli bir kaynaktır. Seben Gölü Bolu il merkezine 32 kilometre uzaklıktadır.

PROGRAMIN TANITIMI

Programdaki normal eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS krediyle mezun olacaklardır. Dersler teorik ve uygulamalı, zorunlu ve seçmeli mesleki ve seçmeli sosyal/ kültürel dersler olup, bitkinin fizyolojisi ve morfolojisi, toprak bilgisi, bitkilerin yetiştiriciliği, beslenmesi, hastalık ve zararlılarla mücadelesi, işlemesi, muhafazası, ambalajlanması, pazarlamasına yönelik dersler verilmektedir. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir uygulama bahçesi, üretim ve koleksiyon bağları ve üretim seraları bulunmaktadır.

PROGRAMIN AMACI

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, Bahçe ve süs bitkileri, kültür mantarı yetiştirme, üretim ve bakım işlemlerini yapabilen, organik tarım, tohumculuk, gıda, hasat ve hasat sonrası teknolojilerini bilen, peyzaj projesi okuyabilen ve uygulama yapabilen, tarımsal konularda bilgili olan, kalite yönetim de de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte

Bahçe ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen

Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmek.

KABUL ŞARTLARI

Bahçe Tarımı programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sınavında başarılı olanların YGS-5 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

MEZUNİYET

Programı bitiren öğrencilere önlisans diploması verilmektedir. Bahçe Tarımından mezun öğrenciler, devlet kuruluşlarında Tekniker olarak çalışabilmekte, ayrıca özel sektörün değişik birimlerinde de görev alabilmektedir.

Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir.

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkânı mevcuttur. Mezun öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına (Ziraat Fakültelerine) dikey geçiş yapıp, Ziraat Mühendisi olabilirler.

İSTİHDAM

1.Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler

2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

3.Özel Sektör İşletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri, mantarcılık işletmeleri ve seralar, tohum ve zirai mücadele ilaçları bayilikleri

4.Kendi işletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri ile zirai mücadele ilaçları bayiliği sınavında başarılı olanlar açabilirler.

DUYURULAR

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
 • Email:      ibu.edu.tr
Top