İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Tanımı

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki ,psikolojik ve sosyo-ekonomik şartlar sebebiyle çalışanların maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik sorunları, mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konularıyla ilgilenen bir alandır.

Çalışma hayatının koşullarıyla ilgili mevcut durum analizi, iyileştirmelerin yapılması geleceğe yönelik önlemlerin alınması iş sağlığı ve güvenliği alanın temel konusudur.

Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Programının amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan, bir işletmede tüm yapılan işlerin sağlık ve güvenlik  sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerlerini" yetiştirmektir.

Bu programda, İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan, mesleki etik değerlere uygun davranan, bir işletmede sağlık ve güvenlik riklerini azaltmak ve hatta yok etmek için gerekli tüm tedbirleri alan, çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemede proaktif yaklaşım gösterebilen, İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

Öğrenci Kabul Şartları

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirtilen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanların/olacakların ise Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (YGS-2)” puanı almaları halinde, sınavsız yerleştirme sonunda açık kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda  öğrenim hakkı kazanırlar ve yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime başlayabilirler.

Okutulan Dersler

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş,Temel Hukuk, İstatistik, Makine ve Techizatı,İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı,Arama ve Kurtarma Bilgisi,Elektrik İşlerinde İş Güvenliği, İş Güvenliği Eğitim Metodları, Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi, Meslek Hastalıkları, Kimyasallar ve Tehlikeleri, Yangından Korunma Yöntemleri, İlk Yardım, Yapı İşlerinde İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Bina Yönetim Sistemleri, Uyarı İşaret ve Levhaları bu programda okutulacak olan ana derslerdendir.

Çalışma Alanları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamu – özel sektör ayrımı olmaksızın ve çalıştırdığı işçi sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırma veya hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir.Bu Kanun,program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir.

DUYURULAR

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:      ibu.edu.tr
Top