Sosyal Güvenlik Programı

Tanımı  

   

          Sosyal güvenlik; gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik) karşısında gelir ve sağlık güvencesi sağlama görevini yerine getiren uygulamalar topluluğu olarak tanımlanmaktadır.

          Türkiye’de Sosyal Güvenlik uygulamalarını Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu yerine getirmektedir. Ülkemizde sosyal güvenlik hizmetlerinin tek çatı altında Sosyal Güvenlik Kurumu şeklinde birleştirilmesi ve yeniden yapılanmasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ülke nüfusunun tamamına hizmet veren bir kurum olarak gelişim göstermiştir. Bu denli büyük bir kitleye hizmet vermesi neticesinde de Sosyal Güvenlik alanında eğitim görmüş, nitelikli meslek elemanı ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 

Amacı

          Sosyal Güvenlik Programının amacıtoplumun ihtiyacı olan Sosyal Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için, yeterli bilgi ve beceriye sahip meslek elemanlarının yetiştirilerek özel sektör veya kamu kurumlarında uzman veya ara eleman olarak istihdamını sağlamaktır.

Öğrenci Kabul Şartları

          İlk koşulda 40 kişilik bir kontenjanla açılacak programımıza Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları’ndan sınavsız olarak geçiş yapılabilecek bölümler şunlardır:

  • Muhasebe ve Finansman
  • Pazarlama ve Perakende
  • Raylı Sistemler Teknolojisi
  • Spor( Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri)
  • Ulaştırma Hizmetleri

 

Bununla beraber programımıza sınav puanlarıyla yerleştirilmek isteyen öğrencilerimiz YGS 5 puan türüne göre tercih yapabilecektir.

 

DUYURULAR

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:      ibu.edu.tr
Top