TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI BURS DUYURUSU
Print this page

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI BURS DUYURUSU

21 Eylül 2017

BURSİYER ADAYI OLABİLMEK İÇİN;

1.Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamalıdır.

 2.Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim ve harç kredisi alınabilir).

 3.Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır).

4.Yükseköğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır ( Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç ). BURS BAŞVURUSUNUN ZAMANI VE ŞEKLİ: Burs müracaatı, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Başvuru formu, TESYEV’in web sitesinden(www.tesyev.org), bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilir. Formlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve ekinde istenen belgelerle birlikte, en son 13 Ekim 2017 tarihine kadar öğretim kurumuna teslim edilmelidir. Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir;  (4 adet fotoğraf 2.Nüfus cüzdanı fotokopisi 3.Vukuatlı nüfus kayıt örneği 4.Adli sicil kaydı )

5.İkametgâh kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)

6.Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini belli eden sağlık raporu

7.Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkul olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak belge

8.Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.

 9.Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu

10.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi

11.Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi

12.Yükseköğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir örneği ve kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi

13.Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi

14.İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi