AZAMİ ÖĞRENİM SONU SINAVLARI HAKKINDA

AZAMİ ÖĞRENİM SONU SINAVLARI HAKKINDA

23 Eylül 2020

Azami Öğrenim sonu sınavlarına başvuru için son gün : 30 Eylül 2020

Azami Öğrenim sonu 1. Ek Sınav Tarihleri : 05-07 Ekim 2020

Azami Öğrenim sonu 1. Ek Sınav Tarihleri : 12-14 Ekim 2020

 

başvuru dilekçesi ektedir.

 

AZAMİ ÖĞRENİM SINAVI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ

 

Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik statüsü

MADDE 18 – (1) Öğrenim süresi, bir yıl süreli hazırlık sınıfı hariç önlisans programlarında dört dönem, lisans programlarında sekiz dönemdir.

(2) Öğrenciler, iki yıl süreli eğitim programındaki eğitim-öğretimlerini en fazla sekiz dönem, dört yıl süreli eğitim programındaki eğitim-öğretimlerini en fazla on dört dönem içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Öğrencinin Üniversiteden uzaklaştırma cezası alması durumunda bu süreler eğitim süresine dâhil edilir.

(4) Öğrencinin Üniversiteden izinli sayılması nedeniyle geçirmiş olduğu süreler eğitim süresine dâhil edilmez.

(5) Süresi içinde eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:

  1. a) Azami öğrenim süresi sonunda devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  2. b) Azami öğrenim süresi sonunda veya “a” bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olan son yarıyıl öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.
  3. c) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beşe indiren son yarıyıl öğrencilerine üç yarıyıl ek süre verilir.

ç) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısı programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son yarıyıl öğrencilerine, dört yarıyıl ek süre verilir.

  1. d) “c” ve “ç” bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  2. e) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

DUYURULAR

Top