Tanımı  

   

          Sosyal güvenlik; gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik) karşısında gelir ve sağlık güvencesi sağlama görevini yerine getiren uygulamalar topluluğu olarak tanımlanmaktadır.

          Türkiye’de Sosyal Güvenlik uygulamalarını Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu yerine getirmektedir. Ülkemizde sosyal güvenlik hizmetlerinin tek çatı altında Sosyal Güvenlik Kurumu şeklinde birleştirilmesi ve yeniden yapılanmasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ülke nüfusunun tamamına hizmet veren bir kurum olarak gelişim göstermiştir. Bu denli büyük bir kitleye hizmet vermesi neticesinde de Sosyal Güvenlik alanında eğitim görmüş, nitelikli meslek elemanı ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 

Amacı

          Sosyal Güvenlik Programının amacı, toplumun ihtiyacı olan Sosyal Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için, yeterli bilgi ve beceriye sahip meslek elemanlarının yetiştirilerek özel sektör veya kamu kurumlarında uzman veya ara eleman olarak istihdamını sağlamaktır.

Öğrenci Kabul Şartları

          İlk koşulda 40 kişilik bir kontenjanla açılacak programımıza Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları’ndan sınavsız olarak geçiş yapılabilecek bölümler şunlardır:

  • Muhasebe ve Finansman
  • Pazarlama ve Perakende
  • Raylı Sistemler Teknolojisi
  • Spor( Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri)
  • Ulaştırma Hizmetleri

 

Bununla beraber programımıza sınav puanlarıyla yerleştirilmek isteyen öğrencilerimiz YGS 5 puan türüne göre tercih yapabilecektir.

 

 

Okutulan Dersler

          Sosyal Güvenlik Programlarında genel olarak İşletme, Sosyoloji, Temel Hukuk, Anayasa Hukuku, İktisada Giriş, Türk Dili, Sosyal Hizmetler, Yabancı Dil, Medeni Hukuk, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel Muhasebe, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Türkiye Ekonomisi, Sosyal Psikoloji, Sosyal Politika, Sosyal Güvenlik Hukuku gibi temel dersler ve bireysel ilgi alanlarına göre seçmeli dersler okutulmaktadır. 

Çalışma Alanları

          Sosyal Güvenlik Programı mezunlarımız aşağıda sıralanmış olan kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir.

-Sosyal Güvenlik Kurumu,

-Sosyal Güvenlik Kurumu’nun İl ve İlçe Müdürlükleri,

-İŞKUR

-Diğer Kamu Kuruluşları,

- Özel şirketler,

-Muhasebe ve Mali Müşavirlik büroları

-Bankalar

 

Dikey Geçiş İmkanı

          Sosyal Güvenlik Programı mezunlarımız eğitimlerini örgün bir lisans eğitimi ile devam ettirerek üniversitelerin Sosyal Hizmet programlarına Dikey geçiş Sınavı(DGS) ile geçiş yapabilmekte ve Sosyal Hizmet Uzmanı olarak atanabilmektedir.

 

          Sosyal Güvenlik, ülkemizin tümünü yakından ilgilendiren bir durumdur. Bu derece öneme sahip bir konu ile ilgili uzmanlaşmanın yeterli ve becerili kişilerce sağlanması, ülkeyi sosyal güvenlik açısından doğru bir noktaya taşıyacaktır. Akademik disiplin altında yapılan sosyal güvenlik mesleki eğitiminin başta SGK olmak üzere, benzer alanlarda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları için zaman ve motivasyon kaybı gibi sorunların çözümüne sağladığı katkılar Sosyal Güvenlik Programları’nın ve bu alanda donanımlı eleman ihtiyacının önemini her geçen gün artırmaktadır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı