Meslek Yüksekokulumuzun Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı öğrencileri öğretim görevlilerimiz Arife ÇAKIN, Barış DEMİREL, Gökhan GÜNEY, Tuncay ÇORAK eşliğinde 16.06.2016 tarihinde Yalova Tersan Tersanesi' ne teknik gezi düzenlenmiştir. Bu gezi İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki teorik bilgiyi saha uygulamaları ile birleştirme, canlı örneklerle mesleği daha yakından tanıma, öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra çalışma yaşamında karşılaşabilecekleri tehditler ve fırsatları gözlemleyebilmeleri maksadıyla gerçekleştirilmiştir. İşletme sorumluları ve İSG uzmanları refakatinde tersanenin gezilmesinin ardından İSG uygulamaları hakkında öğrencilere bilgilendirme semineri yapılmıştır. Tersanelerin içerik ve işleyiş olarak kompleks bir yapıda olması öğrenciye bir çok çalışma alanını bir arada görme ve değerlendirme fırsatı sunmuştur. Bu tür teknik gezilerin mesleki gelişime büyük katkısı olduğu ve öğrenci ufkunu genişlettiği inancındayız.

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı