T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU

2017-2018 ÖĞRETİM YILI STAJ PROGRAMI

 

A-STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

 1. Staja başlayacak öğrenciler Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ ne bağlı meslek yüksekokulları staj yönergesini okuyacaklardır.

2- 2 adet İŞYERİ STAJ KABUL FORMU staj yapılacak kuruma imzalattırılıp Bölüm Başkanlıklarına onaylattırılacaktır.

3- Sosyal güvenlik kurumunun https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ internet adresindeki Sağlık Provizyon sorgulama bölümünden MÜSTEHAKLIK BELGESİ alınacaktır.

4- STAJ DEFTERİ’nin 2. sayfası (resim yapıştırılıp doldurulacak) okulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna mühürlettirildikten sonra Bölüm Başkanlıklarına onaylatılacaktır.

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 1 adet fotoğraf, 2 adet Onaylı İşyeri Staj Kabul Formu ve Müstehaklık Belgesi bölüm sekreterliklerine teslim edilecektir.

 

B- STAJ BİTİMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

 

1- Staj defteri, staj bitim tarihinden itibaren en geç 2 hafta içerisinde okulumuz öğrenci işleri bürosuna imza karşılığında teslim edilecektir.

2- Okulumuz web sayfasında ilan edilen tarihlerde staj mülakatı yapılacaktır.

 

Önemli Uyarı : 1. Posta veya faks yoluyla Staj evrakları kabul edilemeyecektir.

  1. Staj yapacak olan öğrenci evraklarını kendisi bizzat teslim edecektir.
  2. İlan edilen tarihler dışında gelen staj dosyaları kabul edilmeyecektir.

 

Üniversitemiz Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu
tarafından hazırlanan 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı staj takviminin aşağıdaki şekilde uygun olduğuna
oy birliği ile karar verildi.


ÖNEMLİ TARİHLER STAJ DÖNEMİ


İşyeri Staj Kabul Formunun Bölüm Sekreterliğine Son Teslim Tarihi 04/05/2018


I. Dönem Staja Başlama Tarihi 04/06/2018


I. Dönem Staj Bitiş Tarihi 17/07/2018


DGS'yi kazananlar ve mezun olanlar için Staj dosyası tesliminin tarihi 23/07/2018


DGS'yi kazananlar ve mezun olanlar için Staj mülakatı tarihi 30/07/2018


II. Dönem Staja Başlama Tarihi 16/07/2018


II. Dönem Staj Bitiş Tarihi 03/09/2018


DGS'yi kazananlar ve mezun olanlar için Staj dosyası tesliminin tarihi 10/09/2018


DGS'yi kazananlar ve mezun olanlar için Staj mülakatı tarihi 01/10/2018


Staj Dosyası Teslimi İçin Son Gün 12/10/2018


Staj Mülakatı 22-26/10/2018


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı