Staj ve Formlar

T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU

2019-2020 ÖĞRETİM YILI STAJ PROGRAMI

 

ÖNEMLİ TARİHLER

STAJ DÖNEMİ

İşyeri Staj Kabul Formunun Bölüm Sekreterliğine Son Teslim Tarihi

03.07.2020

Staja Başlama Tarihi

10.08.2020

Staj Bitiş Tarihi

18.09.2020

Staj Dosyası Teslimi İçin Son Gün

09.10.2020

Staj Mülakatı

12-23/ 10.2020

 

A-STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

  1. 1. Staja başlayacak öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ ne bağlı meslek yüksekokulları staj yönergesini okuyacaklardır.

2- 2 adet İŞYERİ STAJ KABUL FORMU staj yapılacak kuruma imzalattırılıp Bölüm Başkanlıklarına onaylattırılacaktır.

3- Sosyal güvenlik kurumunun https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ internet adresindeki Sağlık Provizyon sorgulama bölümünden MÜSTEHAKLIK BELGESİ alınacaktır.

4- STAJ DEFTERİ’nin 2. sayfası (resim yapıştırılıp doldurulacak) okulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna mühürlettirildikten sonra Bölüm Başkanlıklarına onaylatılacaktır.

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 1 adet fotoğraf, 2 adet Onaylı İşyeri Staj Kabul Formu ve Müstehaklık Belgesi bölüm sekreterliklerine teslim edilecektir.

 

B- STAJ BİTİMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

 

1- Staj dosyası, ilan edilen tarihe kadar okulumuz öğrenci işleri bürosuna imza karşılığında teslim edilecektir.

2- Okulumuz web sayfasında ilan edilen tarihlerde staj mülakatı yapılacaktır.

 

Önemli Uyarı :

  1. Posta veya faks yoluyla Staj evrakları kabul edilemeyecektir.
  2. Staj yapacak olan öğrenci evraklarını kendisi bizzat teslim edecektir.
  1. İlan edilen tarihler dışında gelen staj dosyaları kabul edilmeyecektir.

 

 

Staj İş yeri Kabul Formu

İş Yeri Staj Sözleşmesi NOT: Bu belgeyi sadece talep eden iş yerleri varsa doldurunuz, zorunlu değildir. Belgenin ıslak imzalı hali öğrencinin kendisi tarafından alınmalıdır.  

Akademik Personel Görevlendirme Formu
Seben İzzet Baysal MYO Staj Defteri
Staj Yönergesi
Tek-Çift Sınav Başvuru Dilekçesi

 

 

 

DUYURULAR

Top