Staj ve Formlar

T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU

2020-2021 ÖĞRETİM YILI STAJ PROGRAMI

   

 

    

ÖNEMLİ TARİHLER

STAJ DÖNEMİ

İşyeri Staj Kabul Forumun Bölüm Sekreterliğine Son Teslim Tarihi

28.05.2021

Staj Başlama Tarihi

02.08.2021

Staj Bitiş Tarihi

14.09.2021

Staj Dosyası Teslimi için Son Gün

15.10.2021

Staj Mülakatı

25.10.2021/05.11.2021

 

 

 

A-STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Staja başlayacak öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ ne bağlı meslek yüksekokulları staj yönergesini okuyacaklardır.

2- 2 adet İŞYERİ STAJ KABUL FORMU staj yapılacak kuruma imzalattırılacaktır.( 1 nüshası staj staj yapılacak kuruma, diğer nüshası ise Meslek Yüksekokulumuza teslim edilecektir.)

3- E-devlet üzerinden MÜSTEHAKLIK BELGESİ alınacaktır.

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 1 adet fotoğraf, 1 adet Onaylı İşyeri Staj Kabul Formu, Beyan Dilekçesi ve Müstehaklık Belgesi bölüm sekreterliklerine teslim edilecektir.

 

B- STAJ BİTİMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

 

1- Staj dosyası, ilan edilen tarihe kadar okulumuz öğrenci işleri bürosuna imza karşılığında teslim edilecektir.

2- Okulumuz web sayfasında ilan edilen tarihlerde staj mülakatı yapılacaktır.

 

Önemli Uyarı :

  1. Staj yapacak olan öğrenciler evraklarını PTT kargo ile gönderebilirler.
  2. İlan edilen tarihler dışında gelen staj dosyaları kabul edilmeyecektir.

 

 

Staj İş yeri Kabul Formu  

İş Yeri Staj Sözleşmesi 

 NOT: Bu belgeyi sadece talep eden iş yerleri varsa doldurunuz, zorunlu değildir. Belgenin ıslak imzalı hali öğrencinin kendisi tarafından alınmalıdır.  
Akademik Personel Görevlendirme Formu  
Seben İzzet Baysal MYO Staj Defteri  
Staj Yönergesi  
Tek-Çift Sınav Başvuru Dilekçesi  
Beyan Dilekçesi(Zorunlu)  

 

 

 

DUYURULAR

Top