Staj Bilgileri

BAİBÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönerge uygulanmaktadır. Staj komisyonu kararına göre stajlar için 30’ar iş günü olacak şekilde 1.sınıfın yaz dönemi ya da 2. sınıfın yaz dönemi olmak üzere iki farklı dönem belirlenmiş olup sadece stajla ilgili olarak belirlenen takvim uygulanmaktadır. Her yıl staj tarihleri bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek öğrenciye ilan edilir. Yine bölüm başkanlığı tarafından belirlenen komisyon, öğrenciyi belirlenen tarihlerde mülakat yöntemi hem staj uygulaması ve sektör hakkında fikir edinir hem de staj yönetmeliği kuralları esas alınarak staj notunu belirler.

DUYURULAR

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:      ibu.edu.tr
Top